2.Nahlédneme do "tajemných" pravidel života 

10.09.2019

Svět není jenom to, co vidíme očima a na co si můžeme sáhnout rukama

Království nebeské či království Boží, Řád, Vyšší Moc. Všechna tato pojmenování zní tajemně až posvátně. Bude to určitě něco krásného, napadne nás. A stejně jako je na světě lidí, tolik by bylo vysvětlení, co si pod tím kdo představujeme.

Mně bylo v roce 1993 umožněno do této záležitosti nahlédnout. A to s dovětkem, že si informace nemám nechávat pro sebe, že je třeba se s nimi seznamovat, nalaďovat se na ně, vytvářet s jejich působením ne rozpor, ale opak: jednotu, soulad.

Překvapit nás může fakt, že nic z těchto informací nepatří do oblasti saienc faktion; nejde o věci ani záhadné ani nepředvídatelné - naopak jsou přehledné, logické a docela dobře pochopitelné, protože v nich platí jasná pravidla. V jiných oblastech života, třeba ve fyzice nás pravidla (zákonitosti) nepřekvapují: učíme se o nich ve škole od útlého věku. Už i malé dítě ví, že jablko po dozrání neletí do oblak a nekrouží tam v ladných křivkách, nýbrž vlivem zemské přitažlivosti padá ze stromu přímo na zem. Toto všichni chápeme, připadá nám to normální. Prozkoumaná pravidla jsme přijali za svá a nevyčítáme jim, že nám něco umožňují a něco neumožňují, nesnažíme se je podle svého předělat a třeba místo chůze po zemi chodit po stěně. Takové pokusy bychom považovaly za dětinské, víme, že člověk se na stěně neudrží, protože gravitační zákon platí plošně pro všechny a nikdo nestojí mimo jeho působení.

O poznaných zákonitostech nediskutujeme, naučili jsme se v jejich mantinelech žít.

Teď k nim můžeme přidat pravidla, která fungují v dalších oblastech, pro která máme zatím označení "tajemná". Můžeme je začít odtajňovat a do nepohody, která na Zemi často vládne, vnášet prvky z Království Božího: dávat životu Nový Rozměr, poznávat, co je Obecné Dobro a proč je právě teď třeba udělat pro jeho podporu co nejvíc.

Pochopíme Měřítko Dějin, které je jiné nežli osobní měřítko každého z nás, protože neznamená jenom dnešní den, jenom život, který právě teď prožíváme. Měřítko Dějin se dokonce netýká jenom vývoje na planetě Zemi, ale jde po časové ose mnohem dál: až k úsvitu lidstva, do okamžiku, kdy tvůrčí bytost - člověk - zahájil svou vesmírnou pouť. A ani nekončí současností, nýbrž skýtá pohled do budoucnosti.

© 2018 Bohumila Truhlářová. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!