9.Vědci neumí najít 90% hmoty vesmíru

02.09.2019

Vědcům se podařila úžasná věc: dokázali zvážit vesmír. Ale nevědí, kde se ukrývá více nežli 90% hmoty

Vesmír samozřejmě vědci nevážili tak, že by osobně navštívili jednotlivá vesmírná tělesa. Víme, že ač je pozemská věda hodně vyspělá, neumíme se dostat, kam chceme a tudíž ani nelze změřit a zvážit jeden vesmírný objekt za druhým. Váhu zjistili jinak. Propočítali gravitaci (přitažlivost) a na základě gravitačních vesmírných sil vědí, jak hmotný musí být vesmír, aby nedošlo k jeho zhroucení. A v tomto momentě věda bezradně pokrčila rameny... Proč? Protože z vypočítané hmoty vesmíru (která prostě ve vesmíru je, protože jinak by se vše hmotné vlivem přitažlivosti dávno zhroutilo) vědcům mnoho hmoty chybí. A nechybí jenom tuna či dvě, ale váha daleko větší.

Všechno viditelné ve vesmíru váží méně nežli 10% z celkové hmoty vesmíru. A více nežli 90% hmoty je před zraky pozemšťanů ukryto

Co tolik váží a přitom to není vidět? 

Teorie i vesmíru

Zatím známe tři teorie o vesmíru: je to teorie gravitační, elektromagnetická a jaderných sil. Všechny tři jsou úžasně propracované. Každá z nich popisuje své odvětví fyziky. A o co se vědci mnoho desetiletí snaží? Chtějí tyto tři teorie propojit, aby byly navzájem komunikativní, hledají spojovací prvek. Proč? Protože stále existují záhady ve vesmíru, které nelze žádnou z těchto oddělených - byť dokonale propracovaných - teorií popsat a tudíž ani vysvětlit." (O vesmíru, Jan Konfršt, www.povidanisjanem.cz, nahrávka CD)

Neviditelnou hmotu začali vědci označovat pojmem "temná"

Poprvé tento název užil astronom, matematik a fyzik s českými kořeny Fritz Zwiky, žijící v letech 1898 - 1974. Pojem temná hmota, temná energie nevyjadřuje barvu, ale záležitost nepoznanost, prozatím vědci nedefinovanou.

Co se píše o temné hmotě v časopise o vesmíru

"Astrofyzici, kteří studovali pohyb vesmírných těles, zjistili zajímavou skutečnost. Aby se kosmická tělesa (planety, hvězdy a galaxie) pohybovaly - podle zákonů o pohybu kosmických těles - po trajektoriích (po dráhách), po kterých se pohybují, bylo by na to zapotřebí více nežli desetkrát tolik hmoty, než kolik jí ve vesmíru je. Neboli: množství hmoty, které je známo moderní vědě, tvoří méně nežli deset procent z celkové hmoty ve vesmíru, nutné pro to, aby se vesmír choval tak, jak je jeho chování pozorováno a aby nedošlo k jeho zhroucení.

Těchto více nežli devadesát procent chybějící hmoty nemůžeme nazvat "malou odchylkou" měření, naopak: jde o absurdní rozpor. Velmi reálná vesmírná tělesa se pohybují po trajektoriích, a to by vůbec nemělo být možné!

A jakou cestičku si z této situace našli vědci? Dohodli se, že chybějící hmotu označí termínem temná = nepoznatelná. Tzn., že neexistují technické přístroje, kterými by šla změřit anebo zvážit. A její existenci nelze doložit ani matematickým výpočtem ani žádným z našich pěti smyslů.

Vše se podle nich takto vyřešilo. Sečetli deset procent hmoty vesmírných těles, přičetli k tomu devadesát procent neviditelné hmoty a mají celek: sto procent hmoty celkem - takže se podle nich nic divného neděje. Jejich pozorování se přece kryjí s teorií o vesmíru... Jenže tím, že pro neviditelnou hmotu vymysleli název "temná", záhadu ani trochu nevyřešili! Záhadnými zůstávají nejenom objekty zářící na noční obloze nad našimi hlavami, ale hlavně nic nevíme o místu výskytu oněch devadesáti procent hmoty vesmíru; která nikde není vidět a přitom díky ní drží vesmír pohromadě.

Porozumění této temné hmotě a temné energii je pro pochopení vesmíru záležitostí zcela zásadní."


© 2018 Bohumila Truhlářová. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!