1.Co najdete v mých knihách a ohlasy čtenářů       

11.09.2019

Knihy jsou určené pro celoživotní pohodu v partnerství a v dalších vztazích v rodině i mimo ni, pro pevné zdraví a nalezení vašeho životního poslání


Je v nich vše, co jsem se za 25 let o principech fungujících na Zemi (o možném pohodovém životě v oblasti vztahů, zdraví a životného poslání) dozvěděla a měla jsem za úkol si to nenechat jen pro sebe, ale informace seslané nám ku pomoci šířit dál.


Začněte jakýmkoliv dílem, v každém je ucelené "karmické učivo", tedy nejde o povrchní informace, ale vše je vysvětleno od příčin, od principů, od původních duchovních zákonitostí, které ve světě lidí fungují... a my je neznáme, ale už se bez nich neobejdeme.

Nic v knihách jsem si nevymýšlela, je v nich zapisováno poselství pro lidi planety Země, nám ku pomoci.

Vydala jsem už více knih, ale nemusíte je shánět, výtah všeho nejdůležitějšího je přehledně (pomocí nákresů, automatických kreseb i příběhů z mojí praxe), zapsán právě v těchto nabízených nových dílech.

Klidně začněte 2. knihou VESMÍRNÉ ZÁKONY V PRAXI: o cestě k životnímu poslání (v ní je zakomponována i moje první kniha)

  

Díky této 2. knize pochopíte vaše osobní místo na planetě Zemi, vaši cestu k životnímu poslání. Zjistíte, jak na tom se svým vývojem jste vy osobně i jak váš osobní úkol souvisí s posláním lidí kolem, s posláním našeho národa.

A o neznámých souvislostech, i o minulých životech, na jejichž základech se tvoří vztahy mezi lidmi je 4. kniha KARMA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Tato kniha přibližuje duchovní  pozadí našich vztahů - a nejenom v tomto životě.

Pokud vás zajímají informace, které se od lékařů o uzdravování nedozvíte a toužíte se vyléčit, neváhejte a začnětě 5. knihou LÉČENÍ PŘÍČIN NEMOCÍ

Je o uzdravování coby osobní cestě "za oponu". O

 cestě, kterou si sami volíme a směřujeme zdravým směrem. Kdy zdraví těla je obrazem našeho zdravého nitra a nemoc je výslednicí nezdravých záležitostí, nápovědou o potřebě postoupit duchovním vývojem po pyramidě vývoje o stupínek výš.


Knihy jsou o tvůrčí síle ukryté v myšlenkách, o vás, kteří si tvoříte své životy... svou pohodu či nepohodu ve vztazích, dokonce i své nemoci anebo zdraví. 

Vyberte si téma, jaké vám vyhovuje. V každém dílu je ucelený a velice dobře pochopitelný, srozumitelně - pomocí příběhů z praxe i kreseb - vysvětlený díl "karmického učiva".


Ohlasy na moje knihy

Nejde o pochvalu mě jako osoby, informace si nevymýšlím. Knihy nepíši tak, že bych si sedla k počítači a lámala si hlavu tím, co zase napíši. Je to úplně obráceně: informacemi jsem posledních pětadvacet let zahrnována jakožto prostředník, skrze kterého se mezi nás na Zem dostávají.

Obsah (pravda v nich obsažená) není mým výmyslem. Zásluhu, pokud bych takto o sobě mohla hovořit, mám tu, že vše předávám srozumitelně a přehledně, k čemuž mi pomáhá i pedagogické vzdělání a předchozí praxe, kdy jsem dvacet pracovala ve školství. A dále nové schopnosti, které jsem v procesu svého uzdravování získala: automatická kresba, automatické psaní, čerpání i z minulých životů, schopnost nořit se do lidských myšlenek atd.

Z ohlasů vybírám, cituji:

"Moje cesta k této autorce byla velice trnitá a dlouhodobá, dostal jsem se k ní až ve svých téměř 40 letech, přes svoji nemoc, která se nehodlala vzdát. I když jsem se o tento druh literatury a kurzy zajímal už dříve - Reiki, hladina Alfa, Psypos a měl jsem tehdy dokonalé zdraví, na své cestě jsem ustrnul ve vývoji a odchýlil se od ní.

V momentě, kdy Vás postihne zdravotní pohroma, začnete hledat informace, pátráte po
odpovědích na otázky, proč právě mně se toto stalo, kdo za to může, jaké jsou šance.
Proč se neustále nedaří v partnerství. Začnete pročítat svazky od různých autorů - Zezulka, Osho, Krishnamurtí, Tomáš. Lengyel, Weinfurter, Steiner, Brunton, Halík, Fišerová atd, až při natrefení na jméno Lazarev mi vyskočila i kniha ´Léčení příčin nemocí´ Bohumily Truhlářové.

Všichni autoři hledají odpovědi na pojmy: Bůh, osud, karma, reinkarnace, smysl života,
trest, přenos hříchu, cesta duše ... atd. Každý přistupoval svým způsobem, ale nikdo ne tak, aby vysvětloval/a pravdu komplexně.
Vždycky něco chybělo.

Paní Truhlářová je se svojí publikací unikátem, protože jí navržený koncept fungování vesmíru je v souladu s pravdou, kterou každý člověk (když se zamyslí) může vystopovat ve svém životě, v životech svého okolí. Čtenář nachází postupně odpovědi na všechny své otázky, které ho trápí.
Můžete číst i od jakéhokoliv dílu; jazyk nežongluje s odbornými pojmy, za nic se neschovává, ale je jasný, pregnantní, věci přímo pojmenovává, na nic si nehraje.

Její koncept ve skutečném životě funguje, je generacemi prověřený.

Autorka čtenáře k ničemu nenutí, neláme přes koleno svou pravdou, nechává svobodu.
Čtenář si může udělat dojem o tom, jak daleko se v životě dostal.

Kniha vlévá optimismus do žil, že žádná situace není neřešitelná. Je didakticky výchovná, ale ne mentorská.

Pomáhá otevírat oči.
Má velice názorné příklady jak konat a jak také ne, co můžeme očekávat. Velice ilustrující jsou jednotlivé obrázky.

Čtenáře také varuji, že kniha je návyková, už dlouho jsem za noc nepřečetl sto stran.

Podává jevy a fakta, o kterých si každý myslí, že je zná, takovým způsobem, že člověk
přehodnotí vnímání. A když se zamyslí, zjišťuje, že takto život probíhá a takto funguje.


Nabízí řešení, návody, inspiruje, k ničemu nenutí.

Je mapou života, naznačuje, do kterých končin jet a kam ne, načrtává scénáře; jak kde bude cesta pokračovat a jak na ní dále, zažíhá světlo v každém z nás.

Všichni minulí, současní i budoucí čtenáři, kéž by se vám dařilo co nejlépe "vybarvovat všechny své šedé květy", o nichž je např. řeč v páte knize, nesvádělo vás z cesty ego: marnivost, lakota, sobectví, hmota jako cíl a ne pouze prostředek, agresivita, nenávist, závist, pomluvy.

Kéž byste netápali ve svých vztazích.

Kéž byste nebyli se sebou vyrováni až ukončením této pozemské existence a
mohli jste v tomto životě otevřít své čakry.

K tomu vám všem autorčiny knihy pomohou, budou vašimi rádci, jak být bdělým v každé situaci, jak být zdrojem jasu pro své okolí.

Děkuji jí ze srdce za její tvorbu. F. Š. Brno

© 2018 Bohumila Truhlářová. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!