JAK POUŽÍVÁM AUTOMATICKOU KRESBU A AUTOMATICKÉ PSANÍ V PRAXI 

 

 

Schopnost zakreslovat, jaké postoje nám pomáhají k vyřešení těžkostí a naopak čím si pěkným věcem bráníme, ta se u mě objevila už před lety - společně s prvními informacemi. Mám ji ku pomoci - a také ji ku pomoci využívám. 

 

Skutečně platí, že co je psáno (ke kresbě se mi otevřela i schopnost automaticky psát), to je dáno! Vidět vše přehledně na papíře černé na bílém vydá za sto vyřčených slov. 

Kresba i psaní účinně pomáhá, když nevíme kudy kam.

 
 
 
 
 

Tajné starodávné učení súfijských mnichů a AUTOMATICKÁ KRESBA A AUTOMATICKÉ PSANÍ (článek pro časopis Phoenix)

 

Co se mnichům za staletí povedlo – zmapovat myšlenkové pochody lidí – to můžeme nyní v praxi používat. Knih s touto tématikou je celá řada a všechny dokola předkládají kvanta konkrétních informací, jak se v sobě i v druhých vyznat. (Učení je publikováno s názvem enneagram, píši o něm i v souvislosti s léčením v 5. knize: Léčení příčin nemocí)

 

Znalost enneagramu je však jen částí úspěchu, protože předávané informace mohou projít jedním uchem tam a druhým ven, jako se to stalo při konzultaci s paní Ludmilou (podrobně se o jejím příběhu dočtete v 10. a 11. čísle časopisu r. 2014). Ta přišla nemocná a utrápená, ale nebyla ochotná nic řešit, protože za viníka své nepohody tělesné i duševní označila manžela.

 

Pomoc automatickou kresbou a psaním

Kde slova nestačí, může pomoci kresba a psaní: techniky, které mají schopnost nám názorně (černé na bílém) ukázat, co se ukrývá v naší mysli. Když jsem poprvé před dvaceti lety pod vedením kreslířky do této metody pronikala, byl to pro mě šok. Do té doby jsem netušila, co moje ruka umí zaznamenat. Kresbou a psaním se přede mnou otevřela nová dimenze poznání a bylo to, jako když suchozemec na sebe vezme skafandr a jde prozkoumávat podmořské hlubiny. Všechno bylo najednou jinak. Ruka kreslila a současně k tomu psala, ale ne to, co jsem očima viděla - nešlo o kresbu a popis hmotného těla. Přes tuto techniku jsem si otevřela vstup do lidských myšlenek, kde najednou neplatilo mlžení a úhyby, nýbrž se na světlo dostávala pravda o dotyčném, předestřená v jeho myšlenkách. Kreslířka nás současně upozornila, jaká omezení s sebou automatická kresba a psaní přinášejí, kdo je může praktikovat a komu naopak tyto věci nefungují. Vysvětlila nám, že kreslit a psát může každý, kdo se umí na tuto možnost dívat jako na dar, který skončí, pokud si nestanoví smysluplná pravidla. A pravidla pro automatickou kresbu a automatické psaní jsou opravdu přísná, nestačí pouze ústy říci: já to chci. Dotyčný musí prokázat snahu problém pochopit a věci musí mít chuť měnit k lepšímu. Toto odhodlání se dá shrnout větou: „Co mám nyní pochopit a co změnit, aby život směřoval ke štěstí?“ Ne co mají měnit druzí - vloupávat se kresbou či psaním do myšlenek těch, kteří o změny sebe nestojí a o kresbu si neřekli, není přípustné.

 

Automatická kresba

Paní Ludmile jsem toto všechno podrobně vysvětlila, i to, že abych pro ni mohla kreslit, nesmí se dál domáhat, aby se měnil její manžel. Musí toužit po změně sebe – čímž mi dovolí, abych pro ni kreslila. A ona se k novému kroku (už nevinit manžela, ale hledat řešení) odhodlala, a o kresbu mě požádala.  A tak jsem začala. Kresbou jsem znázornila jejich společnou cestu životem, kterou nazývám řekou vztahu,  kde by měla být ona s manželem. Bohužel jsem ji tak nezaznamenala. Byla mimo, hrála si na svém písečku a s manželem nespolupracovala. (Vše o automatické kresbě vztahu popisuji ve své 4. knize Karma v denním životě. Podle ní se můžete kresbu naučit.)

 

Automatické psaní

S paní Ludmilou jsme nezůstali jenom u pasivního přijímání informací a postoupli jsme dál. Pustila jsem tichou meditační hudbu a požádala jsem ji, zda by se chtěla taky zapojit, třeba si vyzkoušet techniku automatického psaní a ona souhlasila. Výše uvedenou otázku „Co mám nyní…“si zapsala a připojila k tomu dovětek, že se zaměřuje na oblast vztahů i na své zdraví. Výsledkem byla věta: „Co mám tedy nyní pochopit a co změnit, aby život směřoval ke štěstí v oblasti vztahu s manželem a v oblasti mého zdraví?“ A k tomu ještě připojila konkrétní otázky, které ji nejvíce trápily: „Proč se manžel takto chová? Jde s tím vůbec něco dělat? Jak se zbavit bolestí těla? Existuje nějaká souvislost mezi nemocemi a tím, jak se cítím? Co dál?...“ Potom jsme spolu hovořily o symbolu nekonečna, o ležaté osmičce, kterou si kreslila rukou ve vzduchu a potom i tužkou na papíře. Vše to vedlo k uklidnění i k připuštění možnosti, že existují informace, které dosud neviděla, ale svým klidem, svou smířlivostí i ochotou věci řešit je postupně odhalí - a že psaní je jednou z možností, jak se k dalším informacím může dostat.

 

Na chvíli si zavřela oči a vnímala tichou hudbu, potom opět obkreslila ležatou osmičku, přečetla si všechny své otázky… A? Ruka se jí rozběhla po papíře. Psala a současně se jí měnila tvář. Byla úplně jiná. Když ke mně zdvihla oči, měla je měkké, vědoucí, zahleděné do dálky skrz mne. Pak se zastavila, přestala psát a četla si celý text. A nepřišlo žádné jásání s výkřiky: aha, já už tomu rozumím! Oči se jí zalily slzami. „Já jsem si to myslela, že to tak bude. On za to moc nemůže! Já jsem ho svým chováním od sebe odehnala. Pořád jsem vyvolávala hádky, nebavil mě klid a pohoda, vířila jsem vodu, hrála jsem si s ním jako kočka s myší. Připadal mi nedostatečný, ale on je přitom nesmírně obětavý a jeho síla se mi líbí – a z tohoto svého bláznění jsem nemocná…“

 

Vhledy do pravdy

Enneagram (učení súfijských mnichů o povahách nás lidí) odhaluje velkou pravdu: o našem mlžení. O nalhávání si a chytračení, o úhybech a osobních poklescích, které si nepřiznáváme, protože je snazší je nevidět a z toho, co se nám nelíbí, vinit ostatní. Enneagram může být vhledem „za oponu.“ Ale pokud nám nepostačuje, protože jsme natolik odhodlaní nechat sebe stejné a měnit okolní svět, že informace nám jdou jedním uchem tam a druhým ven, na pomoc mohou přispěchat i další techniky. Třeba právě výše popsané automatické psaní, které pomohlo rozlousknout i tak tvrdý oříšek, jakým byl příběh paní Ludmily. A protože nepolevila, a i nadále „šla do sebe“, v poměrně krátké době se vyléčila. A na vztahu se svým manželem společně pracují.

Pro ostatní, kteří na tom třeba nejsou tak zle jako ona, ale necítí se teď zrovna skvěle a mnohé by chtěli pochopit a techniku automatické kresby by rádi použili, ji zde předkládám.

 

Automatické psaní pomocí ležaté osmičky

Při této technice se ničeho nedomáhejte, pro informace se otevřete a splnili-li jste výše pospané podmínky, dar poznání se může na papíře objevit.

1.Nejprve si nakreslete ležatou osmičku jako symbol nekonečna a k ní připište úvodní větu: Co mám nyní pochopit a co změnit, aby život směřoval ke štěstí v oblasti…? 

 

2. Potom si vyberte, na co se chcete zaměřit. Např. na oblast vztahů, zdraví, životního poslání apod. – a tu oblast k úvodní větě připište.

 

3.Přidejte si k tomu vaše osobní otázky týkající se vybrané oblasti.

 

4.Obkreslete ležatou osmičku, přečtěte si úvodní větu doplněnou o oblast i vaše další otázky – a dál je to jako v meditaci: nechte vše běžet bez očekávání. Přijměte, co přijde. Třeba i to že se na poprvé nedozvíte nic, protože jste se dostatečně neodprostili od tlaků, od vin, od domáhání se, aby bylo po vašem, od neochoty přijmout jiný názor.

 

5.Můžete to zkusit znovu a třeba si k tomu i pustit klidnou hudbu, na chvíli si zavřít oči a nechat na sebe působit představu nekonečna. Potom celý postup od prvního bodu zopakujte znovu. Pište všechno, co vám půjde hlavou. Nezkoumejte, kde se vám nápady v hlavě vzaly, zda je to zpráva duše či si to sami vymýšlíte. Děkujte a pište a pište.

 

Někdo napíše jedno slovo a má splněno. Druhému se ruka rozjede po papíře – ani se nestačí divit, kde se to v něm bere. Nic není dobře ani špatně, na to se při automatickém psaní nehraje. Vše co se děje, je zpráva. A o ní pak můžete přemýšlet a vyvozovat závěry, co s tím dál. Pokud psaní ustane, můžete celý postup od prvního bodu ještě jednou zopakovat a ptát se, zda je ještě něco dalšího, co byste se mohli dovědět. Někdy zprávy chodí po částech.

 

Kresba, psaní a metody podobné, to jsou pomocné techniky. To záhy pochopíte. A informace se vám začnou objevovat přímo ve vašich myšlenkách. 

Přeji hodně spokojených dnů prozářených novými objevy